PPC SLUŽBY

Facebook reklama

Nemusíte investovat miliony, abyste oslovili miliony zákazníků!

Facebook reklama je skvělý způsob jak získat nové zákazníky pro Vaši firmu nebo oslovit ty současné. Díky možnosti přesného cílení PPC reklamy šetří naproti standardním reklamám, jako je tisk, rádio či televize, obrovské finanční prostředky a přitom poskytuje měřitelné výsledky. Facebook nabízí svým inzerentům možnost zacílit svou reklamu na jeho uživatele podle jejich chování na internetu, zájmů, věku, pohlaví, geografické polohy. Lze využívat také téměř nekonečných možností tvorby cílových skupin, které nějakým způsobem přišly do kontaktu s vaší firmou a zobrazovat jim remarketingové reklamní kampaně.

Jak společně spustíme reklamu na Facebooku

Po konzultaci s Vámi pro Vás navrhneme a zrealizujeme Facebookovou PPC reklamní kampaň zaměřenou na Vašeho ideálního potenciálního zákazníka. Tuto reklamní kampaň budeme po celou dobu jejího fungování spravovat a upravovat k dosažení nejvyššího efektu za nejnižší náklady. Facebook reklama může mít různé účely a záleží na vlastnostech vašeho produktu, který vybereme jako nejvhodnější. Ze získaných dat z reklamních kampaní vybudujeme publika, které využijeme při oslovení v remarketingových částech kampaní. Na konci sjednaného období pro Vás připravíme report nákladů, dosažených výsledků a dalších dohodnutých měřených ukazatelů a navrhneme další postup.
Proč využít reklamu na Facebook
  • přesné cílení reklamy podle zájmů, věku, geograficky
  • využití získaných dat pro remarketing
  • přesně měřitelné výsledky
  • kontrola nad náklady na reklamu
  • dostupnost i pro nízkorozpočtové reklamy